Welkom bij Owens Corning

Wereldbedrijf in Apeldoorn!

Ewoudt Nekkers
HR Leader Owens Corning Apeldoorn

'Owens Corning zet volop in op de ontwikkeling van mensen'

In mijn functie als HR-Leader ben ik verantwoordelijk voor het HR-beleid van Owens Coring. Van mij wordt verwacht dat ik een bijdrage lever aan de ontwikkeling van de organisatie, maar ook aan de persoonlijke ontwikkeling van onze mensen. Ik zie mijzelf op HR-gebied dus niet als een administratiefabriek, maar juist als een persoon die weet wat er in de organisatie speelt en waar behoefte aan is.

Voor mij is het belangrijk om betrokken te zijn bij de organisatie en dichtbij de mensen te staan. De vraag voor de organisatie als geheel is: ‘Wat willen wij bereiken?’ Doorvertaald naar mijn functie is de vraag: ‘Hoe kunnen medewerkers hieraan bijdragen en een toegevoegde waarde leveren?’. Hiervoor moet ik goed ‘connected’ zijn met de mensen op de vloer en voel ik een gedeelde verantwoordelijkheid. Wat ik vooral niet wil is verzeilen in doelloze HR-projecten, trends of hypes, daar heeft uiteindelijk niemand wat aan.

Bij Owens Corning hebben we de methode TPM omarmd en dat is nu dé filosofie en leidraad voor onze organisatie. Dat stelt allerlei eisen aan de organisatie, aan HR, aan de ontwikkeling van medewerkers, maar ook hoe wij hier dag tot dag invullen. Als HR faciliteren wij de ontwikkeling van mensen en verankeren dit in de organisatie. Binnen Owens Corning zijn wij partner en klankbord die ondersteunt, de business echt begrijpt en een bijdrage levert om het innovatieve product dat wij maken op de vloer succesvol gerealiseerd te krijgen.

Het mooie is dat Owens Corning volop inzet op de ontwikkeling van mensen. In het verleden heb ik bij organisaties gewerkt die flink in de verdrukking zaten, waar gereorganiseerd en kosten bespaard moesten worden. Owens Corning daarentegen is een gezond bedrijf waar verdiensten worden aangewend om mensen te ontwikkelen. Zo hebben onze medewerkers bijvoorbeeld per 3 jaar een budget van € 1.500 te besteden aan opleidingen. Voor mij is het wel een echte plus om dat te kunnen en mogen stimuleren.

Owens Corning is een werkgever waar je je niet alleen kan, maar vooral ook moet ontwikkelen. De omgeving om ons heen blijft niet stilstaan. Markten ontwikkelen zich en de concurrentie ook. Dus je moet je ontwikkelen om niet buiten de boot te vallen. Aan mij is de taak om mensen binnen onze organisatie te prikkelen en te stimuleren om zich continu verder te ontwikkelen. Zodat hun spreekwoordelijke ‘gereedschapskist’ goed gevuld is, voor nu en in de toekomst.